امشب از دشت منا بوی خدا می آید


بوی آوای خوش خدا خدا می آید

دلمان بهر عزای حاجیان سخت گرفت

بوی روضه های دشت کربلا می آید
برچسب ها :
دشت منا ,  حادثه منا ,  حاجیان سال 94 ,  دشت کربلا , 

موضوع :
شعر ,