باز هم در به در شب شدم ای نور سلام


باز هم نیستم از دور سلام

با زبانی که به ذکرت شده مأمور سلام

به سلیمان برسد از طرف مور سلامپانوشت:
اِمـــروز مـی خـــواهم بـِنشیــنـَــم اَز آرزوهــــایم بـِـنـِـــویـسـَـــم . . . . . .
بــــــــــه نـــــــامِ خــُـــــــــدا مشهد امام رضا ....
تـــَــــمـــــــــــام
برچسب ها :
امام رضا ,  خدا ,  آرزو ,  میلاد , 

موضوع :
دلنوشته ,