دست مرا گرفتید تا یادتان بمانم

از روی خاک بردید تا اوج آسمانم

گفتند : امام هر عصر بابای مهربان است

روز پدر مبارک بابای مهربانمبرچسب ها :
امام خامنه ای ,  بابای مهریانم ,  امام , 

موضوع :
دلتنگی ,