خوب است عسل ولى رطب را عشق است


ما بین همه گریه شب را عشق است

گفتیم به لیله الرغائب هم که :

بیش از همه سیزده رجب را عشق است


پانوشت:
در روز پدر به کعبه سرباید زد
 **
بر بام نجف دوباره پر باید زد
 **
درحسرت بوسه برضریح مولا
 **
صد بوسه به دستان پدر باید زدبرچسب ها :
روز پدر ,  مولا ,  13رجب ,  امام علی(ع) ,  لیله الرغائب ,  عشق , 

موضوع :
شعر ,