برات وصل امضاء می‌شد ای کاش


گره از کار دل وا می‌شد ای کاش

برای دیدنت ای حضرت اشک

دو چشمانم چو دریا می‌شد ای کاش
برچسب ها :
وصل ,  هجران ,  یوسف زهرا , 

موضوع :
شعر ,