اینجا ایران است ..


حاکمش نائب امام زمان است ..

پاکترین رهبر جهان است ..

قدرت جوانانش کابوس اهریمنان است ..

اینجا اجناس گران است ..

چونکه تحریم دشمنان است ..

اما ایرانی صبور و قهرمان است ..

هدف ما از زندگی نان نیست ..

حفظ ایمان است ..برچسب ها :
ایران ,  نائب امام زمان ,  تحریم , 

موضوع :
شعر ,