قطعه ی گمشده از پر پرواز کم است

یازده بار شمردیم و یکی باز کم است

این همه آب که جاریست نه اقیانوس است

عرق شرم زمین است که سرباز کم است


برچسب ها :
امام زمان(عج) ,  اقیانوس ,  سرباز , 

موضوع :
شعر ,  دلتنگی ,