به مسلم بگویید برگردد
به مهدی(عج) بگوئید نیاید..
عصر، عصر شما نیست..
مردم تحمل سختی ندارند.
و از عاشورا فقط سینه زنی را بلدند...
امان نامه ای که عباس نگرفت ... مردم ما گرفتند..
به هر حال میزان رای ملت است.


دل نوشت:
در روزی که نتیجه به نفع ما نبود...
 نه شیشه ی شکست... نه هتک حرمت شد... نه مسجدی آتش گرفت...
اما دلمان را غم گرفت ولی لبخند زدیم چون مامور به تکلیفیم نه نتیجه.
تا ابد پیرو ولایتیم و بر اصولمان پایداریم و هستیم...
برچسب ها :
مسلم ,  مهدی(عج) ,  عباس ,  امان نامه ,  عاشورا ,  رأی ,  ولایت , 

موضوع :
دلنوشته ,  شعر ,  دلتنگی ,