"آگاه باشید!" ،
 "هشدار!" ،
"اوست انتقام گیرنده" ،
"اوست خونخواه اولیای خدا"...
برچسب ها :
دفتر عشق ,  غدیرخم ,  عاشورا ,  انتظار ,  غدیر خون , 

موضوع :
دلنوشته ,