جملاتی می نویسم دست و پا شكسته برای مولایم اگرچه در فراق او واژه ها بسیار غریبند...
مهدی ای زیباترین واژه ی هستی! نمی توان وسعت نامت را تفسیر كرد در حالیكه خود معنابخش هرچیزی.
مولا جان شكوفه ها از بس كه انتظار تو را كشیده اند پرپر شده اند بلبلان گل ها را بهانه كرده و برای تو می خوانند پروانگان همه ی گل ها را رها كرده و تنها به دور گل نرگس می گردند.
یا حجة بن الحسن ثانیه ها یكی پس از دیگری می گذرد گویی دونده هایی هستند كه از هم سبقت می گیرند بدون اینكه به حال غم دیده ی مان توجهی كنند بدون اینكه بفهمند ما چه قدر در فراقت می سوزیم.
 به حال پروانه حسودی ام می شود!!!
پروانه بعد از رسیدن به معشوق تاب و توان نداشت و از فرط عشق سوخت ولی ما در فراق تو می سوزیم مهدی جان!!!
مولاجان! آدینه ها از پی هم می گذرند و تو هنوز نیامده ای هر شب جمعه به عشق آمدنت نشسته ایم هر آدینه ندبه را به عشق تو می خوانیم و تو هنوز نیامده ای در هر نماز دلم به شوق آمدنت ندای اللهم كن ولیك را زمزمه می كند تمام غروب های دلتنگ جمعه، به یادت هستیم و می دانیم كه روزی خواهی آمد و تمام گلهای نرگس فرش راهت خواهند شد.
مولاجان! ای اولین و آخرین كلام هر جمله ام
روزی كه بیایی واژه ی انتظار را با افتخار از واژه نامه ها حذف خواهیم كرد ای بهترین و ای منجی و ای نجات دهنده!
دلم دیگر آرام و قرار ندارد چه قدر انتظار از دوری تو كاسه ی صبر كه هیچ صبر كاسه هم لبریز شد.
----------------------------------------------------------------------------
دلنوشت:
                    چیست این دلشوره های بی كران؟!
                                 پشت كاشی های سبز جمكران؟!
                                                 كشتی امید در گِل تا به كی؟!
                                                           بانگ اللهم عجل تا به كی؟!
                                                                      تا به كی از داغ هجران تو صبر؟!
                                                                                    جلوه كن ای آفتاب پشت ابر!
برچسب ها :
روز به امامت رسیدن آقا ,  9ربیع الاول ,  امام زمان ,  منجی ,  موعود ,  قائم , 

موضوع :
دلنوشته ,  دلتنگی ,