این لفظی است که خالد مشعل در کنگره ی سالانه ی توسعه و عدالت در ترکیه مطرح کرده است!!!
خالد مشعل مسلمان (شاید...) اردوغان را لیاقت رهبری اسلام مدرن دانسته است! مگر اسلام مدرن و غیر مدرن دارد؟
آقای مشعل ما که شما را امید مردم فلسطین می دانستیم! با کسی هم پیمان شده اید که دست در دست اسرائیل دارد.
از او بعید نیست رهبرانشان که به امام علی(ع) در صدر اسلام خیانت کرده و حقش را تصاحب کنند، خودشان هم در این زمانه به سید علی خیانت می کنند!!!
برچسب ها :
اسلام ,  اسلام مدرن ,  خالد مشعل ,  مسلمان ,  رهبری ,  فلسطین ,  اردوغان ,  اسرائیل ,  امام علی(ع) ,  سید علی ,  خیانت , 

موضوع :